Услуги

Изработуваме

АЛАТИ ЗА

- БРИЗГАЊЕ  И ДУВАЊЕ ПЛАСТИКА, (амбалажа и др.)
- РЕЗЕН АЛАТ ЗА МЕТАЛ (станци)

Вршиме услуги

- бризгање до 300 грама пластика
- дување пластика до 2 литри волумен
- обработка на метал
(глодање, брусење, стругање, еродирање, штанцање).